Členovia


Tanečná zložka - chlapci
 Jaroslav Harajčík
Pavol Skaličan
Pavel Matulay
Branislav Cingeĺ
Pavel Matulay
Ján Rimarčík
Andrej Bíňovský
Marek Sedlák
Eduard Ruisl 

Tanečná zložka – dievčatá

Dorota Ivanovičová
Kristína Polachová
Lenka Šoková
Ingrid Stariňáková
Silvia Šuchaňová
Kristína Siladyová
Martina Mihelová
Klára Slováková
Michaela Vavrincová Královičová
Nina Horváthová
Tereza Weisová
Zuzana Kramplová

 
Spevácka zložka

 

 Hudobná zložka
 

Marcel Sobota
Miloš Štefanka
Ondrej Dubovský