Vystúpenia


Folklórny súbor Trnafčan Trnava ako jediný folklórny súbor zo Slovenska získal pozvanie na medzinárodný folklórny festival CIOFF World Folkloriada 2016 (ďalej len "folkloriáda"), ktorá je taktiež známa ako Olympijské hry folklórneho umenia bez súťaže. Uskutočňuje sa v pravidelných intervaloch raz za štyri roky. Tento koncept bol navrhnutý v roku 1991 a schválený o dva roky neskôr v Dubline. Folkloriáda je svetový festival, ktorý si kladie za cieľ združovať zástupcov nehmotného kultúrneho dedičstva všetkých národných sekcií CIOFF, výnimočne nečlenských štátov. Rovnaký význam má predvádzanie ľudových umení, ako je hudba, tanec, spev a ľudová tvorba. Prvá folkloriáda sa konala v roku 1996 v Holandsku. Nasledovali folkloriády v Japonsku, Maďarsku a Korei. V roku 2016 sa bude táto oslava umenia odográvať v Mexiku a to v termíne od 30. 07. 2016 do 14. 08. 2016 v zastúpených asi 70 krajín z celého sveta. Vyvrcholenie Folkloriády sa uskutoční dňa 14. 08. 2016 galaprogramom v Mexico City. Verím, že sa nášmu súboru podarí úspešne reprezentovať vo všetkých oblastiach, ktoré od nás organizátor očakáva a vyžaduje.

Našu účasť na 5. Folkloriáde „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.