O nás


Univerzitný folklórny súbor Trnafčan pôsobiaci pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave bol založený v roku 1984 a nadviazal na tradície Travského regiónu. Do roku 2002 sa predstavoval pod názvom FS Dudváh Trnava. Súboru sa podarilo v roku 2010 nadviazať úzku spoluprácu s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a v roku 01. 07. 2015 sa na základe zriaďovacej listiny vydanej vtedajším rektorom univerzity Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc. mim. prof. stal oficiálne univerzitným súborom. Členmi súboru sú milovníci folklóru rozličného veku a vzdelania. Dlhoročným umeleckým vedúcim bol do roku 2008 Jozef Stacho. Od roku 2009 do roku 2014 bol umeleckým vedúcim Andrej Kotlárik a v súčasnosti je súbor po umeleckej stránke pod vedením Pavla Matulaya.

Súbor sa úspešne prezentuje ako na domácich folklórnych festivaloch (Myjava, Trnava Dubnica nad Váhom, Trenčín, Lysá pod Makytou, Máriková...), tak i v zahraničí (Česká republika, Sicília Sardínia, Grécko, Portugalsko, Mexiko...). Súbor sa taktiež zúčastňuje aj súťaží tancov a tvorivých choreografií (Piešťany, Liptovský Hrádok, Považská Bystrica, Košice, Dubnica nad Váhom...).

Aj keď sa súbor svojou činnosťou zameriava na kultúrne dedičstvo Trnavského regiónu, veľkú časť jeho repertoáru tvoria aj tanečné, hudobné a spevácke interpretácie ľudových tradícií pochádzajúce z ostatných regiónov Slovenska. Tanečnú i spevácku zložka sprevádza cimbalová muzika. V roku 2011 členovia súboru nahrali CD pod názvom „Piesne z Trnavskej roviny“, ktoré obsahuje pre verejnosť málo známe Vianočné piesne z Trnavskej oblasti.