O nás


       Univerzitný Folklórny súbor Trnafčan pôsobiaci pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave bol založený v roku 1984 párom nadšencov folklóru a nadviazal na tradície Trnavského regiónu. Do roku 2002 sa predstavoval pod názvom FS Dudváh Trnava. Členmi súboru sú milovníci ľudového umenia rozličného veku a vzdelania. Dlhoročným umeleckým vedúcim súboru bol do roku 2008 Jozef Stacho. V súčasnosti sú tanečnými pedagógomi Mgr. Pavel Matulay a Andrea Ruislová.

      Súbor sa úspešne prezentuje ako na domácich folklórnych festivaloch (Myjava, Terchová, Východná, Očová, Zuberec ....), tak i v zahraničí (Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Turecko, Nikaragua, Grécko...). FS Trnafčan Trnava sa taktiež zúčastňuje aj súťaží tancov a tvorivých choreografií (Piešťany, Liptovský Hrádok, Považská Bystrica, Košice, Dubnica nad Váhom).

      Aj keď sa súbor svojou činnosťou zameriava na kultúrne dedičstvo Trnavského regiónu, veľkú časť jeho repertoáru tvoria aj tanečné, hudobné a spevácke interpretácie ľudových tradícií pochádzajúce z ostatných regiónov Slovenska. Tanečnú i spevácku zložku sprevádza cimbalová muzika.  V roku 2001 členovia súboru nahrali CD pod názvom "Piesne z Trnavskej roviny", ktoré obsahuje pre verejnosť málo známe Vianočné piesne z Trnavskej oblasti.